Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου Personal Training – Kazafitness.com

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Το περιεχόμενο του www.kazafitness.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ επαγγελματία φυσικής αγωγής ή άλλης, αντίστοιχης, ειδικότητας ή εξειδικευμένου σε συγκεκριμένα θέματα (φυσικής αγωγής και φυσικής κατάστασης εν γένει) επαγγελματία, ούτε να αντικαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή, ιδίως για τη βελτίωση, διάγνωση ή θεραπεία μυοσκελετικών ή άλλων συναφών ζητημάτων/προβλημάτων με τη φυσική κατάσταση και υγεία του επισκέπτη. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση ή σε θέματα διατροφής, φυσικής κατάστασης και σωματικής υγείας εν γένει. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική ή άλλη αντίστοιχη συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου επαγγελματία εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο www.kazafitness.com.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας σας ή με τον προσωπικό σας προπονητή φυσικής αγωγής. Το www.kazafitness.com δεν συστήνει ή προτρέπει συγκεκριμένες εξετάσεις, επαγγελματίες υγείας, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το www.kazafitness.com, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Οι απαντήσεις και πληροφορίες, που δίνονται σε ερωτήσεις περιεχομένου – θεματολογίας ιατρικής, υγείας, διατροφής και φυσικής κατάστασης εν γένει σε επισκέπτες παρέχονται δωρεάν διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, γενικές και σύντομες, στα πλαίσια διαλόγου και δεν δίδονται με κανένα τρόπο στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης μεταξύ διαχειριστή – πελάτη/επισκέπτη, χρησιμοποιούνται δε, σε κάθε περίπτωση, με αποκλειστική ευθύνη του ερωτώμενου επισκέπτη. Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων απαντήσεων – πληροφοριών. Όσοι δε επισκέπτες προβαίνουν σε ερωτήσεις της ανωτέρω περιγραφόμενης θεματολογίας του ενδιαφέροντός τους, αυτομάτως, αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση – όρο, άνευ άλλης διατύπωσης.

Σχέση μεταξύ προπονητή φυσικής αγωγής και υγείας – επισκέπτη/πελάτη ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος, με οποιονδήποτε τρόπο, στον διαχειριστή-προπονητή-γυμναστή. Δεσμευτική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προπονητή – πελάτη, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτό του όρκου. Αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις αυτές μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να συμμετάσχετε στον ευρύτερο διάλογο για θέματα που πιθανόν κεντρίζουν το ενδιαφέρουν σας. Τα όποια μηνύματα σας είναι εμπιστευτικά και απλώς για τη χρήση του ατόμου στο οποίο απευθύνεται και το οποίο ζήτησε τη γνώμη μας. Κανένα μέρος από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή αμέσως με τον αποστολέα και διαγράψτε αυτό το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά.

Συμβουλές υγείας και φυσικής κατάστασης – Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ προπονητή και πελάτη

Σε συνέχεια των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να λάβει προσωπικές και εξειδικευμένες συμβουλές υγείας και φυσικής κατάστασης για τον ίδιο και σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, ή επιθυμεί εξειδικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης είτε στο πλαίσιο συμβουλών, μέσω αποστολής προσωπικού προγράμματος εκγύμνασης εξ αποστάσεως, είτε στο πλαίσιο φυσικής παρουσίας του Διαχειριστή/προπονητή με αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκγύμνασης μεταξύ χρήστη/επισκέπτη και προπονητή, τότε ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να επικοινωνήσει προσωπικώς με τον Διαχειριστή/προπονητή, με όλους τους προτεινόμενους τρόπους που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα (όπως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε συμπληρώνοντας σχετική φόρμα που παρέχεται στον ιστότοπο, κ.α.), προκειμένου να επιχειρηθεί συμφωνία και αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες, προσωπικές και εξειδικευμένες συμβουλές δίδονται μόνο κατόπιν υπογραφής ή αποδοχής σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εκγύμνασης, προγράμματος διατροφής ή συμβουλών υγείας κ.λπ.), η οποία αποστέλλεται και ως αντίγραφο στον πελάτη ή δίδεται απευθείας στον ίδιο. Από το σημείο αυτό και έπειτα και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία/σύμβαση μεταξύ προπονητή και χρήστη/πελάτη, ο πρώτος αναζητάει από τον χρήστη/πελάτη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών που ζητείται από τον χρήστη/πελάτη και ο τελευταίος υποχρεούται να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια. Σημειώνεται δε, ότι ο χρήστης/πελάτης διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση, αλλά εφόσον απαντήσει και παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, αυτομάτως δίδει και τη συγκατάθεση/συναίνεσή του στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από την εταιρεία και ιδίως από τον ίδιο τον προπονητή, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στην «Πολιτική απορρήτου» της παρούσας. Στη συνέχεια ο προπονητής διαμορφώνει το εκάστοτε προσωπικό πρόγραμμα του χρήστη/πελάτη και το προσαρτά στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να γίνει αποδεκτή και να υπογραφεί από τον πελάτη, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Διαχειριστής/προπονητής δηλώνει ρητώς και ο χρήστης/πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι για τις συμβουλές σε θέματα υγείας, διατροφής και φυσικής κατάστασης, καθώς και ιδίως για το προγράμματα εκγύμνασης εξ αποστάσεως, ο προπονητής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης, δεν έχει τα επιθυμητά, κατά την γνώμη του, αποτελέσματα κατά το πέρας του προγράμματος, ούτε σε περίπτωση τραυματισμού του (αναφορικά και ιδίως με τα προγράμματα εκγύμνασης εξ αποστάσεως), εφόσον ο προπονητής έχει ενημερώσει και έχει καταστήσει σαφείς, προς τον χρήστη/πελάτη προγράμματος εκγύμνασης εξ αποστάσεως, τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η προπόνηση/εκγύμναση χωρίς την φυσική παρουσία και επίβλεψη εξειδικευμένου προπονητή. Επίσης, ο προπονητής δεν φέρει ευθύνη για όλα τα ανωτέρω, αλλά και για οτιδήποτε άλλο τυχόν προκύψει στην υγεία και την εν γένει φυσική κατάσταση του χρήστη/πελάτη και έχει, ενδεχομένως, προέλθει από το πρόγραμμα που θα του παρέχει ο προπονητής, διότι το πρόγραμμα αυτό έχει βασιστεί σε μη ειλικρινείς απαντήσεις του χρήστη/πελάτη, κατά τα ανωτέρω.

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον, κατά την ελεύθερη κρίση των διαχειριστών, χωρίς προηγούμενη σχετική προειδοποίηση του κοινού/επισκεπτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του δικτυακού της τόπου. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.